Ulubione cytaty 25.05.2019 21:32 (UTC)
   
 

Jak zapewne już przeczytaliście, uwielbiam język angielski i dużą uwagę przywiązuję do tekstów... Zamieszczam tu więc moje ulubione cytaty, które często dają do myślenia... Mam nadzieję, że znajdziecie tu także coś dla siebie

"Character is what You are in the dark"
(Charakter jest tym, czym jesteś po ciemku)

"Creativity is the art of taking a
fresh look at old knowledge"
(Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę)

"Do you love life? Then don't waste time for that is the stuff life is made of"
(Kochasz życie? To nie trać czasu, bo czas jest życia budulcem)

"Everyone is a moon and has a dark side which he doesn't show to anybody"
(Każdy jest księżycem i ma ciemną stronę, której nie pokazuje nikomu)

"Friendship is like money: easier made than kept"
(Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać)

"Everything is simpler than you think and at the same time more complex than you imagine"
(Wszystko jest prostsze, niż myślisz, i jednocześnie bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażasz)

"How glorious it is, and also how painful, to be an exception"
(Jak wspaniale, i jednocześnie jak boleśnie, jest być wyjątkiem)

"I like looking at geniuses, and listening to beautiful people"
(Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom)

"If you don`t aim at anything you achieve nothing"
(Jeśli do niczego nie dążysz, nic nie osiągniesz)

"If you wish to be good, first believe that you are bad"

"Intelligence is like a river:
the deeper it is, the less noise it makes"
(Inteligencja jest jak rzeka:
im jest głębsza, tym mniej robi hałasu)

"It is easy to bear the misfortunes of others"
(Łatwo jest znosić nieszczęścia innych)

"It is not lack of love but lack of friendship
that makes unhappy marriages"
(Nie brak miłości, ale przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi)

"It is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself"
(Tak łatwo jest nawracać innych. Tak trudno jest nawrócić samego siebie)

"It`s a great man who can laugh at his misfortunes"
(Wielkim człowiekiem jest ten,
kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń)

"Last but not least"
(Ostatni co do kolejności, ale nie najmniej ważny)

"Life is a dance. Don't sit it out"
(Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą)

"Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed"
(Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko)

"Listening patiently to people`s confessions
and complaints you win their friendship"
(Wysłuchając cierpliwie zwierzeń i skarg ludzi,
zyskasz ich przyjaźń)

"Little minds are interested in extraordinary things;
great minds are interested in the commonplace"
(Małe umysły interesują się tym, co nadzyczajne;
wielkie umysły interesują się zwykłymi sprawami)

"Love is the triumph of imagination over intelligence"
(Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją)

"Many wise words are spoken in jest;
but they don`t begin to compare with the
number of foolish words spoken in earnest"
(Wiele mądrych słów wypowiedziano żartem;
ale ich liczba nie może się równać z liczbą głupich słów wypowiedzianych z powagą)

"Modern age: when girls wear less in the street
than their grandmothers did in bed"
(Nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy, niż ich babki miały w łóżku)

"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few"
(Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu)

"No needle is sharp at both ends"
(Żadna igła nie jest ostra na obu końcach)

"No one can be original by trying"
(Nie można być oryginalnym, usiłując nim być)

"Often it is just lack of imagination that keeps a man from suffering very much"
(Często po prostu brak wyobraźni chroni człowieka przed wielkim cierpieniem)

"Perfect freedom is reserved for the man who lives by his own work and in that work does what he wants to"
(Doskonała wolność zarezerwowana jest dla tego, kto żyje z własnej pracy, a w tej pracy robi to, co chce robić)

"The only real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new EYES"
(Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na odkrywaniu nowych lądów lecz na nowym SPOJRZENIU)

"Questions are never indiscreet. Answers sometimes are"
(pytania nigdy nie są niedyskretne. Odpowiedzi czasami tak)

"Remember that half the joy of achievement is in the anticipation"
(Pamiętaj, że połowa radości z sukcesu to oczekiwanie na sukces)

"Remember to keep you alive. There is nothing more important then that."

"Self - respect is at basis of good manners"
(Szacunek do samego siebie jest podstawą dobrych manier)

"Solitude is fine when you are at peace with yourself and have something definite to do"
(Samotność jest piękna, kiedy jesteś w zgodzie z samym sobą i masz coś konkretnego do roboty)

"The greatest fool is he, who thinks he is not one and all the others are"
(Największym głupcem jest ten, kto myśli, że nim nie jest, a wszyscy inni są)

"The more help man gets in his garden, the less it belongs to him"
(Im więcej pomagają człowiekowi w jego ogrodzie, tym mniej ten ogród należy do niego)

"The real tragedy of the poor is that they can afford nothing but self - denial"
(Prawdziwą tragedią ubogich jest to, że mogą sobie pozwolić jedynie na wyrzeczenia)

"The wealthiest are by no means the happiest"
(Najbogatsi bynajmniej nie są najszczęśliwsi.)

"Those who are at war with others are not at peace with themself"

(Ci, co wojują z innymi, nie są w zgodzie z samym sobą)

"To laugh at men of sense is the privilege of fools"
(Śmiać się z rozumnych ludzi to przywilej głupców)

"Truth crushed to earth will rise again"
(Prawda wdeptana w ziemię odrośnie)

"When you love someone, make that person be sure that loves the one who is loved by"

"Worry is like sand in an oyster: a little produces a pearl, too much kills the animal."
(Zmartwienie jest jak piasek pod muszlą ostrygi: mała ilość wytwarza perłę, zbyt duża zabija zwierzę)

"You can`t be independent of all people."
(Nie można być niezależnym od wszystkich.)

"Youth is the one thing worth having."
(Młodość to jedyna rzecz, którą warto mieć.)

"a modest girl never pursues a man; nor does a mouse-trap pursue a mouse"
(skromna dziewczyna nigdy nie goni za mężczyznami; tak jak pułapka na myszy nie ściga myszy)

"An honest minister asks what recommends a man, a corrupt one, who"
(Uczciwy minister pyta, co rekomenduje człowieka, skorumpowany, kto)

....A tutaj znajdziecie kilka cytatów z piosenek, które wpadły mi szczególnie w ucho....

"I tried so hard and got so far but in the end
it doesnt even matter i had to fall to lose it all but in the endit doesnt even matter"
(Linkin Park-In The End)

"Your lips say that you love
Your eyes say that you hate

This truth in your lies
Doubt in your faith
What you've built you laid to waste...

...You promised me the sky
Then toss me like a stone

You wrap me in your arms
And chill me to the bone..."

So I, I won't be the one
Be the one to leave this
In pieces

And you
You will be alone
Alone with all your secrets
And regrets

Don't lie"
(Linkin Park-In pieces)

"When my time comes
Forget the wrong that i've done
Help me leave behind some reason to be missed.
And don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest,Leave out all the rest...

I'm strong on the surface
Not all the way through.
I've never been perfect
But neither have you.

Forgetting
All the hurt inside you've learned to hide so well.
Pretending
Someone else can come and save me from myself.
I can't be who you are... I can't be who you are."
(Linkin Park-Leave out all the rest)

"And I give it all away
Just to have somewhere
To go to give it all away
To have someone
To come home to...

And I just wish that
I didn't feel
Like there was
Something I missed
And I take back all
The things I said
To make you feel like that
And I just wish that
I didn't feel
Like there was
Something I missed
And I take back all the things
I said to you "
(Linkin Park-My December)

"Cause I’ve drawn regret
From the truth
Of a thousand lies
So let mercy come
And wash away

What I’ve done
I’ll face myself
To cross out
What I’ve become
Erase myself
And let go of
What I’ve done"
(Linkin Park-What I've done)

"I forgot that I might see,
So many beautful things.
I forgot that I might need,
to find out what life could bring."
(DJ Tiesto ft. Andain- Beautiful Things)

"When it seems
Like the world around you's breaking
And it feels
Like there's no one else around you
And it's quiet
There's a silence in the darkness
And it sounds
Like the carnival is over

As you walk
In the crowded empty spaces
And you stare
At the emptiness around you
You wanna go
To the city and the bright lights
Get away
From the sinners that surround you

Cause I will be there
And you will be there
We'll find each other in the dark
And you will see
And I'll see you too
Cause we'll be together in the dark"
(DJ Tiesto-In the Dark)

I can't help this longing...
Comfort me...
I can't hold it all in...
If you won't let me...

Heaven holds a sense of wonder
And I wanted to believe that I'd get caught up
When the rage in me subsides

In this white wave
I am sinking
In this silence
In this white wave
In this silence

I believe I have seen you...
In this white wave
You are silent
You are breathing
In this white wave...

I am free 
(Delerium-Silence)

Chase faded days
with eyes that cannot see 
I wanna feel it again
washing over me
discover all of you
one moment at a time
taste smell secret cell
your soul it touches mine

I wanna feel up
hope knows I need it this way
like I'm walking on clouds 
I can't come down
even if you wanted me to 
I can't come down
even if you wanted me to
 
No one can stop me
I'm never satisfied 
I take what I want
refuse to be denied
live in the moment
the future can disguise
it's starting to touch us
but i still can't touch the sky
(DJ Tiesto-Walking On Clouds)

I wish I could carry your smile and my heart
For times when my life seems so low
It would make me believe what tomorrow could bring
When today doesn't really know, doesn't really know

[chorus:]
I'm all out of love, I'm so lost without you
I know you were right believing for so long
I'm all out of love, what am I without you
I can't be too late to say that I was so wrong

I want you to come back and carry me home
Away from this long lonely nights
I'm reaching for you, are you feeling it too
Does the feeling seem oh so right

And what would you say if I called on you now
And said that I can't hold on
There's no easy way, it gets harder each day
Please love me or I'll be gone, I'll be gone

I’m all out of love
I’m so lost without you
I know you were right
Believing for so long
I’m all out of love
What am I without you?
I can’t be too late
To say that I was so wrong
(Andrew Donalds-All Out Of Love)


 

 
  Nawigacja
 
 
 
 
 
 
 

Greenafik, Photoshop, Wideo, Tutoriale, Tutorials, Adobe,
  Krótko o Mnie :)


Mam na imię Kornelia, mam 27 lat i mieszkam wraz z mężem niedaleko Konina. Od pewnego czasu nadrabiam swoje braki w zdjęciach, bo jako dziecko nie mam zrobionych zbyt duzo zdjeć, a załuję, bo myslę, że to super pamiątka... Poza tym na co dzień moimi zainteresowaniami od dziecka są myślistwo, muzyka, i gra na rogu myśliwskim :)
Fotografię uwielbiam, ale traktuję raczej jako pamiątki, które mogą zatrzymać choć część wspomnień z przeszłości, oraz oczywiście wygląd jaki kiedyś się miało. Jestem jaka jestem, i taka jestem na zdjęciach!

Dużo by tu pisać ale miało być przecież kilka słów o mnie, a więc zapraszam zainteresowanych do rubryki "trochę więcej o mnie" oraz oczywiście do odwiedzania mojej stronki :)

  Reklama
Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=